Home

Een moment van rust

Wie het graf van een dierbare bezoekt of gewoon een wandeling maakt over de oude Begraafplaats Orthen is van harte welkom in theehuis Het Theelicht. Dit theehuis biedt bezoekers aan deze begraafplaats de gelegenheid om bij een kop koffie/thee of glas frisdrank even tot rust te komen.

Het is ook een plek waar praten over de dood geen taboe is. De bezoeker kan er een luisterend oor vinden bij een van de vrijwillige gastvrouwen.
De leestafel nodigt uit om plaats te nemen. Er is een boekenkast ingericht, met boeken en documentatie over overlijden en de verwerking daarvan. Ook aan kinderen is gedacht: toegankelijke boekjes, kleurboekjes en spelletjes liggen voor hen klaar.
Het theehuis is door de bewegwijzering gemakkelijk te vinden op de begraafplaats.

Met de openstelling van een theehuis heeft Stichting Theelicht een warme en gastvrije ontmoetingsplek gerealiseerd voor jong en oud!

U bent van harte welkom!

Het theehuis is geopend woensdag en donderdag van 13.00 – 16.00 uur; vrijdag, zaterdag en zondag van 10.30 – 16.00 uur.

Het theehuis is gesloten met Kerstmis en Nieuwjaar.

Bekijk ook eens onze foto’s van het interieur en het filmpje wat is gemaakt door Omroep Brabant over het theehuis.

Hoe het begon

In januari 2017 werden de deuren van het theehuis geopend. Hier zijn enkele jaren van voorbereiding aan vooraf gegaan. Initiatiefnemers Yvonne Dijkstra en Marjella Kempkens zijn beiden vanuit persoonlijke ervaring bekend met verlies en rouw en sinds jaren bezoekers van de begraafplaats. Zij werden steeds enthousiaster bij de gedachte aan een theehuis.

Wat zou het fijn zijn als er een gelegenheid zou komen waar men onder het genot van een kop koffie, thee of glas frisdrank even rustig zou kunnen zitten; in contact zou kunnen komen met lotgenoten of een luisterend oor zou kunnen vinden bij de vrijwilligers.

Het idee werd aangemeld voor het Beste Vrijwilligersidee 2014 van de stad ’s-Hertogenbosch en won de hoofdprijs (van € 5000,-). Na gesprekken met de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de beheerder van de begraafplaats, Stichting Solamen, werd goedkeuring gegeven om de plannen verder te ontwikkelen en werd Stichting Theelicht opgericht.
In de jaren daarna werd, mede dankzij geldelijke toezeggingen door vele donateurs, het voormalige mortuarium en rijksmonument op de begraafplaats verbouwd tot wat het nu is: een warme en gastvrije ontmoetingsplek.

Reacties zijn gesloten.