TheeLichtpuntje …

De stilte rondom het theehuis inspireerde onze vrijwilligerscoördinator Yvonne tot een prachtige overpeinzing. In hoop op betere tijden: “Zo nu en dan wandel ik over de begraafplaats en loop even binnen in ‘Het Theelicht’. Het staat er stilletjes bij. “Dag huisje”, mompel ik in mezelf. Ik draai de kranen open…

Lees meer…

Bestuurswisseling

Op 24 november jl. heeft Hanny Roodnat de voorzittershamer overgenomen van Sija Matzinger. Sija was begin dit jaar enthousiast begonnen in haar nieuwe functie, toen zij werd overvallen door ziekte. Dit heeft er mede toe geleid dat zij heeft besloten andere prioriteiten te stellen in haar leven. We zijn blij…

Lees meer…

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is met enige vertraging op de website geplaatst. Bij ‘documenten’ onder het tabblad ‘over het theelicht’. Als gevolg van de maatregelen wegens de Covid-19 pandemie was het tot nu toe niet verantwoord de kascommissie bij elkaar te roepen. Vandaar dat plaatsing op de website was uitgesteld.

Lees meer…

Theehuis weer open!

Theehuis Het Theelicht is weer open! Het interieur is zodanig aangepast dat we de 1,5 meter maatregel in acht kunnen nemen, en er worden extra hygiënemaatregelen getroffen. Dat betekent dat als u geen verkoudheidsklachten heeft u weer van harte welkom bent in het theehuis of op het terras. Het theehuis…

Lees meer…

bestuurswisseling

Op 1 januari aanstaande vindt er een wisseling plaats in het bestuur van Stichting Theelicht. Lia van Grinsven legt na 4 jaar haar activiteiten als voorzitter neer. Tijdens haar voorzitterschap is er een stabiele organisatie gevormd en is het theehuis geworden tot wat het nu is: een warme en gastvrije…

Lees meer…

WereldlichtjesDag op begraafplaats Orthen

Op zondag 8 december besteden begraafplaats Orthen en coöperatie Dela samen aandacht aan WereldlichtjesDag. Op deze dag steken mensen over de hele wereld kaarsjes aan om overleden kinderen te gedenken. In steeds meer landen wordt op de tweede zondag in december WereldlichtjesDag gehouden. Dit jaar voor de derde keer op…

Lees meer…

Zielen in Gedachten

Op zaterdagavond 2 november stelt theehuis ‘Het Theelicht’ haar ruimte beschikbaar voor de organisatie van ‘Zielen in Gedachten’. Er worden sfeervolle verhalen voorgelezen door Dorien, Anja en Lilian in samenwerking met harpiste Nicole de Veer.Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur. www.zieleningedachten.nlOp deze avond wordt in de aula van de begraafplaats door…

Lees meer…