Activiteiten op de begraafplaats Orthen

De begraafplaats Orthen is een prachtige plek, een oase van stilte, rust en natuur. De parkachtige omgeving nodigt uit om te herdenken en anderen te ontmoeten. Stemmigheid en stilte zijn daarbij de kernwoorden. De stichting Solamen beheert de begraafplaats. Om de prachtige omgeving meer onder de aandacht te brengen is…

Lees meer…

Ria Reinders nieuwe vrijwilligerscoördinator

Per 1 januari 2022 is Ria Reinders toegetreden tot het bestuur van Het Theelicht als vrijwilligerscoördinator. Ria neemt de taken over van Yvonne Dijkstra (oprichter van het theehuis en drijvende kracht) die ons gelukkig blijft versterken als gastvrouw. Wij heten Ria van harte welkom en danken Yvonne voor alles wat…

Lees meer…

TheeLichtpuntje …

De stilte rondom het theehuis inspireerde onze vrijwilligerscoördinator Yvonne tot een prachtige overpeinzing. In hoop op betere tijden: “Zo nu en dan wandel ik over de begraafplaats en loop even binnen in ‘Het Theelicht’. Het staat er stilletjes bij. “Dag huisje”, mompel ik in mezelf. Ik draai de kranen open…

Lees meer…

Bestuurswisseling

Op 24 november jl. heeft Hanny Roodnat de voorzittershamer overgenomen van Sija Matzinger. Sija was begin dit jaar enthousiast begonnen in haar nieuwe functie, toen zij werd overvallen door ziekte. Dit heeft er mede toe geleid dat zij heeft besloten andere prioriteiten te stellen in haar leven. We zijn blij…

Lees meer…

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 is met enige vertraging op de website geplaatst. Bij ‘documenten’ onder het tabblad ‘over het theelicht’. Als gevolg van de maatregelen wegens de Covid-19 pandemie was het tot nu toe niet verantwoord de kascommissie bij elkaar te roepen. Vandaar dat plaatsing op de website was uitgesteld.

Lees meer…

Theehuis weer open!

Theehuis Het Theelicht is weer open! Het interieur is zodanig aangepast dat we de 1,5 meter maatregel in acht kunnen nemen, en er worden extra hygiënemaatregelen getroffen. Dat betekent dat als u geen verkoudheidsklachten heeft u weer van harte welkom bent in het theehuis of op het terras. Het theehuis…

Lees meer…

bestuurswisseling

Op 1 januari aanstaande vindt er een wisseling plaats in het bestuur van Stichting Theelicht. Lia van Grinsven legt na 4 jaar haar activiteiten als voorzitter neer. Tijdens haar voorzitterschap is er een stabiele organisatie gevormd en is het theehuis geworden tot wat het nu is: een warme en gastvrije…

Lees meer…