Nieuwsbrief – December 2015

Dank aan allen die ons ondersteunen:

Het idee van een theehuis is met enthousiasme ontvangen. Getuigen hiervan de organisaties die ons financieel ondersteunen, maar ook de vele enthousiaste reacties die wij krijgen uit onze directe omgeving. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het theehuis een aanwinst zal zijn voor onze prachtige stad en een begrip gaat worden in ’s-Hertogenbosch en omgeving.

Opnieuw in de prijzen:

Op woensdag 25 november ontving stichting Theelicht de prijs van €1.250,– uitgereikt door de Rabobank voor ‘Maak je sterk voor elkaar Den Bosch’. In totaal werd € 25.000 uitgekeerd uit het coöperatiefonds van Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken aan 22 initiatieven die de stad Den Bosch, mooier, sterker maar vooral leefbaarder maken.

Op zoek naar sponsors en donateurs:

Stichting Theelicht is nog op zoek naar €13.000, die nog ontbreken om van start te kunnen gaan met de aanpassing en inrichting van het gebouw. Verschillende verzoeken zijn hiervoor uitgezet. Ons bankrekeningnummer is NL02 INGB 0006 7872 68. Wanneer het bedrag binnen is kunnen we opdracht geven aan de aannemer om de werkzaamheden te starten. De plannen liggen klaar!

Geplande openingsdatum:

Wij hopen kort na de jaarwisseling opdracht te kunnen geven voor de start van de aanpassing en inrichting van het gebouw. Wanneer deze aanpassing voorspoedig verloopt hopen wij in het voorjaar onze gasten te kunnen verwelkomen.

Website in de lucht:

Stichting Theelicht heeft een eigen website: www.theelichtorthen.nl . U vindt er alle informatie die u nodig heeft waaronder doelstelling, openingstijden, beleidsplan enz.

Bestuurswisseling:

Het bestuur heeft enkele wijzigingen ondergaan en versterking gevonden. Het bestuur bestaat nu uit: Lia van Grinsven – voorzitter, Yvonne Dijkstra – secretaris, Jaap de Nijs – penningmeester, Hedwig van Grinsven en Leo Renders, beide lid.

Een voorspoedig 2016:

Rest ons u allen fijne feestdagen toe te wensen en een heel voorspoedig nieuw jaar!

Reacties zijn gesloten.