Nieuwsbrief – Februari 2016

Website:
Vanaf begin dit jaar is onze website in de lucht met alle relevante zaken en enkele mooie foto’s van ons toekomstige theehuis. U vindt er ook ons beleidsplan, de notitie vrijwilligersbeleid en het jaarverslag met jaarrekening over 2015. Onze website heet: www.theelichtorthen.nl

Facebook:
U vindt ons ook op Facebook. Zie hiervoor www.facebook.com/theelichtorthen
Wij stellen het op prijs wanneer u deze pagina deelt met uw vrienden.

Start aanpassing gebouw:
In januari kreeg stichting Theelicht groen licht van de stichting Solamen om met de aanpassing van het voormalig mortuarium te beginnen. De voorbereidingen worden nu door de aannemer getroffen, de tekeningen liggen klaar. Kortom, onze plannen gaan werkelijkheid worden!

Opening:
In mei hopen wij ons theehuis te kunnen openen. Wanneer de openingsdatum bekend is plaatsen wij deze uiteraard op onze website en verspreiden wij het bericht via Facebook. Onze persoonlijke contacten krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Vrijwilligers:
Wij zijn begonnen met de eerste gesprekken met onze toekomstige gastvrouwen en gastheren. Velen hebben zich al spontaan bij ons gemeld. Heeft u ook belangstelling voor deze vrijwilligerstaak en bent u minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? Meldt u zich dan via onze website of rechtstreeks bij de vrijwilligerscoördinator Yvonne Dijkstra via: info@theelichtorthen.nl

Interieur:
Ook zijn we druk bezig met de inrichting van het theehuis, dat een gezellige en warme uitstraling zal krijgen. Wij hopen dat u zich straks thuis voelt wanneer u uw bezoek aan de begraafplaats wilt afsluiten met een kop koffie, thee of frisdrank. Bij de inrichting worden wij geholpen door Bernadette Notten, Interieurontwerp & Advies. Bernadette zet zich geheel belangeloos in voor het theehuis.

Logo:
Het logo van stichting Theelicht is onlangs gewijzigd. Ton van Eck van Hageheldstudio heeft het logo in overleg met ons ontworpen. Ook Ton doet dit geheel belangeloos. Het logo is geïnspireerd op de mooie ramen van het theehuis en kreeg zijn ronde vorm vanwege het thema ‘ontmoeting’ en ‘samenkomen’.

Op zoek:
Wij zijn nog op zoek naar de laatste financiële middelen voor de inrichting van het theehuis. In totaal denken wij nog een bedrag van €5.000 nodig te hebben. Voor particulieren zijn giften aftrekbaar voor de belastingen nu wij de ANBI-status hebben aangevraagd. Deze status zal naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn worden toegekend nu wij aan alle verplichtingen hebben voldaan. Zie voor meer informatie onze website.

Reacties zijn gesloten.