Lezing Arthur Polspoel

Op 29 januari j.l. hield Arthur Polspoel een lezing voor de vrijwilligers/gastvrouwen van theehuis ‘Het Theelicht’.

In deze informatieve bijeenkomst nam hij de aanwezigen mee in de verschillende aspecten van rouw. Aan de hand van talrijke praktijkvoorbeelden werd uitleg gegeven over de betekenis van rouwen na het overlijden van een dierbare. De uiteenlopende uitingsvormen ervan en de manier waarop ondersteuning en troost geboden kan worden werden uitgebreid toegelicht. Ook konden vragen uit de dagelijkse praktijk  beantwoord worden.
De gastvrouwen van het theehuis bieden bezoekers, waar nodig, een luisterend oor. In het eerste jaar na de opening is voor hen een duidelijk beeld ontstaan over de aard van het contact met de gasten.

Arthur Polspoel heeft meerdere publicaties en boeken over rouw- en verliesverwerking op zijn naam staan waaronder ‘Wenen om het verloren ik’. In de boekenkast van Het Theelicht ligt het boek ter inzage.

Arthur Polspoel is docent aan de Hogeschool Geesteswetenschappen in Utrecht bij de opleiding Verlies- en Rouwbegeleider, tevens docent en begeleider aan de Theologische Faculteit Tilburg. Hij was tien jaar werkzaam als parochiepastor in het bisdom Breda. Hij begeleidt rouwgroepen en verzorgt lezingen, symposia en cursussen rond rouw, terminale zorg en zingeving.

Reacties zijn gesloten.