Bestuurswisseling

Op 24 november jl. heeft Hanny Roodnat de voorzittershamer overgenomen van Sija Matzinger. Sija was begin dit jaar enthousiast begonnen in haar nieuwe functie, toen zij werd overvallen door ziekte. Dit heeft er mede toe geleid dat zij heeft besloten andere prioriteiten te stellen in haar leven. We zijn blij dat we met Hanny Roodnat een bekwame voorzitter hebben kunnen vinden. We wensen Hanny veel succes!

Op 31 december a.s. eindigt de 3-jarige bestuursperiode van Thea Verhoef en zij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Gelukkig hebben we ook voor haar een goede opvolger gevonden. Ook Ardi Fennis wensen we veel succes in haar functie van secretaris.

Reacties zijn gesloten.