Nieuwsbrief – Juli 2016

NIEUWSBRIEF/ PERSBERICHT    

’s-Hertogenbosch Juli 2016 –

Theehuis het Theelicht
Stichting Theelicht gaat een theehuis openen op de begraafplaats in Orthen. Het theehuis wordt gehuisvest in het voormalig mortuarium, een rijksmonument uit 1872, dat eigendom is van de gemeente. Het doel is een warme en gastvrije ontmoetingsplek in te richten voor jong en oud. Het theehuis biedt gasten de gelegenheid om bij een kop koffie/thee of glas frisdrank even tot rust of bezinning te komen. Een luisterend oor kan geboden worden door een van de vrijwilligers of lotgenoten. Het theehuis zal ook een plek zijn waar praten over de dood geen taboe is. Er zal een leeshoek worden ingericht en documentatie beschikbaar worden gesteld over aspecten die met de dood of de verwerking ervan te maken hebben.

STICHTING THEELICHT ONTVANGT € 5.000 VAN HET ORANJE FONDS
Stichting Theelicht krijgt een bijdrage van €5.000 van het Oranje Fonds voor de inrichting van het theehuis op begraafplaats Orthen. Hiermee zijn, naast alle eerdere giften, de financiën nagenoeg rond en kan de aanpassing van het gebouwtje van start gaan. Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met €27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem Alexander en koningin Maxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Vertraging
In het voorjaar kwamen enkele mankementen aan het gebouwtje aan het licht waaronder lekkage van het dak. De voorgestelde restauratie was ingrijpender dan verwacht en vroeg daarom om enig beraad aan de kant van de gemeente. Eind juni werd eindelijk de opdracht gegeven om ook de restauratie van de buitenkant van het gebouwtje uit te voeren. Een bericht dat we met gejuich hebben ontvangen. Direct na de bouwvakvakantie gaan de bouwactiviteiten van start!

Verwachte opening
We hopen nog voor de feestdagen de eerste gasten te mogen ontvangen. De officiële opening zal plaatsvinden in januari 2017. Nader bericht hierover volgt.

Vrijwilligers
Wanneer u straks een bezoek brengt aan het theehuis wordt u ontvangen door vrijwillige gastvrouwen (of gastheren). Inmiddels hebben zich 21 gastvrouwen bij ons gemeld en vond op 4 juli onze eerste vrijwilligersbijeenkomst plaats in de aula van de begraafplaats. Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van kennismaken. Ook werd informatie gegeven over de restauratie en de inrichting en kon ter plekke een kijkje worden genomen. Zoveel enthousiasme en betrokkenheid deden ons goed en hebben ons nog meer gesterkt in het gevoel dat het theehuis straks een succes wordt. Het theehuis is nog op zoek naar enkele gastvrouwen/-heren om ons team compleet te maken. Aanmelden kunt u zich bij de vrijwilligerscoördinator via vrijwilligers@theelichtorthen.nl

Interieur
De voorbereidingen voor de inrichting van het theehuis zijn in volle gang. We krijgen ook hierin belangeloos deskundig advies over alles wat er aan bod komt: van koffieapparaat tot serviesgoed, van meubilair tot prullenmanden. Het wordt een leuke uitdaging binnen een beperkt budget!

Noot voor de redactie:
Voor informatie over stichting Theelicht verwijzen wij u naar onze website: www.theelichtorthen.nl.
Voor informatie over het Oranje Fonds: www.oranjefonds.nl of neem contact op met Rosanne Prinsen, adviseur pers en publiciteit, telefoon: 030-2339345.

 

Reacties zijn gesloten.